SỮA NON MIỄN DỊCH AUSLAC AUSTRALIA

1,252,000

  • Hộp Thiếc 450gr
  • Chứa 97 yếu tố miễn dịch, 87 yếu tố tăng trưởng (với tỷ lệ cao hơn trong sữa người).

Mua ngay Đọc tiếp